Statement naamswijziging sangha

Op zaterdag 25 augustus 2018 kwam de uitslag van het interne onderzoek dat Against The Stream Buddhist Meditation Society (ATS) (USA) naar Noah Levine heeft ingesteld (zie hiertoe het verslag dat hier staat), naar buiten. Het politie-onderzoek naar het gedrag van Levine is nog niet afgerond. Dit interne onderzoek van ATS dat onderzocht of Noah Levine zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag heeft enkele maanden geduurd. Het moge duidelijk zijn dat wij de uitkomst hiervan ten zeerste betreuren. Wij hebben voorheen geen standpunt ingenomen in deze kwestie omdat er geen officieel bewijs was om op terug te vallen. Wij vonden het daarom niet gepast om in een eerder stadium van onderzoek een openbare verklaring af te geven.

Enkele weken geleden wijzigden wij onze naam van Dharma Punx NijmegenArnhem naar Insight Revolution Sangha. Wij hadden eerder een duidelijke band met Against The Stream als organisatie, deze band kwam terug in de naam ‘Dharma Punx’. En Bay Hagebeek, de facilitator van onze sangha, is opgeleid door JoAnna Hardy en Vinny Ferraro, beide (ex-) leraren van Against The Stream. Noah Levine is, in persoon, echter nooit bij ons betrokken geweest.

De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat wij al langer de wens hadden niet meer verbonden te willen zijn met slechts één lineage met boeddhistische leraren (voor ons was dit de organisatie Against The Stream). De beoefening valt in zo’n situatie te veel samen met (visies van) bepaalde personen en dat vernauwt de benadering van de dharma. Met andere woorden: wij wilden onze blik en boeddhistische bronnen verbreden.

De onduidelijke, pijnlijke en slepende situatie omtrent het (toen nog) ‘vermeende’ handelen van Noah Levine werd hierna ook een reden. In 2017-2018 hadden wij als sangha ook al te maken met het aftreden van een in opspraak geraakte Nederlands leraar van Against The Stream. Deze beide zaken hebben ons in het hart geraakt, maar tegelijkertijd ook sterker gemaakt, waardoor onze onafhankelijkheid nu nog meer voelt als de juiste stap.

Onze sangha neemt afstand van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan welke vorm van seksueel wangedrag, misbruik of machtsmisbruik dan ook. Dit doen wij zodra is aangetoond dat dit soort gedrag heeft plaatsgevonden, ongeacht wat deze personen eerder voor de sangha hebben betekend. Wij nemen hierbij nu dan ook officieel afstand van Noah Levine, als boeddhistisch leraar.

Wij blijven connecties aangaan met mensen van verschillende boeddhistische stromingen die wij als waardevol en inspirerend voor onze beoefening beschouwen. Handelen vanuit ethiek blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt. Onze sangha neemt daarnaast verantwoordelijkheid en actie om contact te zoeken met personen die in dezen als adviseur kunnen dienen. Dat zal meer vorm krijgen in de komende tijd. 

Wij voelen compassie voor iedereen die aangeraakt is door de aanleiding en uitkomst van dit onderzoek. Mochten mensen naar aanleiding van dit nieuws behoefte hebben aan een gesprek, laat dit dan weten. In onze bijeenkomsten zal ruimte worden gecreëerd om hierover te praten.