Visie en missie

Visie
Wij besteden veel aandacht aan de groep als community. Sanghaleden ervaren de groep als een veilige plek waarin ieder zichzelf kan zijn en ruimte krijgt om naar eigen vermogen en tempo te groeien. Er is oog voor overeenkomsten én verschillen, geen onderwerp wordt geschuwd en er wordt veel aandacht besteed aan actuele zaken. De meditatiebeoefening wordt op deze manier actief verbonden met het leven in de maatschappij.

Missie
Meditatiebeoefening (persoonlijke ontwikkeling) en maatschappelijk bewustzijn zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zetten ons, naar vermogen, als individu en sangha in, om bij te dragen aan een wereld die vaardiger om kan gaan met tendensen als verlangen, boosheid en onwetenheid.